V letošním roce se Veletrh pracovních příležitostí koná v rámci Krajského akční plánu rozvoje vzdělávání Pardubického kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308.

Pro vystavovatele bude účast na Veletrhu pracovních příležitostí zdarma.

Součástí bude také tématické setkání zaměstnavatelů a zástupců středních škol, které se bude konat od 10 do 14 hodin.

Termín konání akce je stanoven ve středu 28. 3. 2018 od 9 do 18 hodin. V případě předběžného zájmu nás kontaktujte na emailové adrese tomas.svoboda@kap-pk.cz nebo na tel. 734 152 376.

Bližší informace budou již brzy na školském portálu www.klickevzdelani.cz a na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/KrajskyAkcniPlanRozvojeVzdelaveniPardubickehoKraje