Cílem projektu Cesta pro mladé, který v současné době realizuje Fond dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV) je propojovat studenty a firmy, podporovat jejich silné stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma stranám šanci – firmám zkusit si nového kolegu (nejedná se o pracovní poměr, pouze stáž) a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.

Ve zkratce se jedná o princip poskytnutí finanční podpory z naší strany pro společnost, která si k sobě vezme na praxi stážistu a věnuje se mu.

Přijďte se zeptat zástupců Fondu dalšího vzdělávání na možné zapojení firem do tohoto programu a eliminovat současný stav s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jak si vychovat znamenitého pracovníka z řad žáků.

PowerPointová prezentace – pdf