Kam po základní škole? Aneb profesní volba deváťáků.

11. října 2017, 10 – 12 hod.

Přemýšlíte, jak nejlépe nasměrovat dnešního školáka pro výběr povolání? Hlavním cílem tohoto semináře je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických oborů a představit možnosti spolupráce základních škol se středními a s místními podniky. Bude ctí přivítat na semináři také HR manažerky, které jsou zodpovědné za oblast lidských zdrojů ve společnostech Synthesia a.s. a také Iveco Czech Republic, a.s.

Účast na semináři je bezplatná. Registrujte se prosím na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org nejpozději do 9. října 2017.