V rámci Veletrhu pracovních příležitostí Pardubice 2017 je pro zaměstnavatele připraven seminář, který je zaměřen na moderní propojení firem se studenty a absolventy škol v Pardubickém kraji. – Pozvánka pro zaměstnavatele .pdf

Účast na semináři je bezplatná.

Registrace na seminář: pardubice@czechinvest.org

Termín pro registraci do 24. dubna 2017

Program workshopu:

9:45–9:55      Registrace

10:00–10:05  Úvod

10:05–10:20  Program a služby agentury CzechInvest (Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře pro Pardubický kraj)

10:20–10:45  Přes projekty Úřadu práce na trh práce (Eva Mikšová, Úřad práce Pardubického kraje)

10:45–11:10  Propojení úspěšných firem a mladých lidí pomocí inteligentní platformy pro plnění snů (Vojtěch Dlouhý, Angitu)

11:10–11:40  Jak může být nabídka moderních stáží prospěšná pro firmy? (Kateřina Picková, Pavla Merková, FDV – Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí)

11:40–11:55  Coffee break

11:55–12:40  Centrální polytechnické dílny – technické a vědecké vzdělávání pro pardubický region (Miroslav Janovský, Magistrát města Pardubice)

Diskuze a závěr

Bližší informace o semináři naleznete na: http://www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu se společností School Service, Magistrátem města Pardubice, Úřadem práce a Fondem dalšího vzdělávání.