banner_2017-745x100_1

Dne 26. dubna 2017 se koná již 2. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí v Pardubickém kraji. Cílovou skupinou jsou především budoucí absolventi střední škol (gymnázia, střední odborné školy, střední odborné učiliště),  absolventi vyšších odborných škol, studenti a budoucí absolventi vysokých škol a široká veřejnost.

Místo konání: Congress Centre v Atrium Paláci Pardubice v centru města Pardubice (www.ccafi.cz)

Termín konání: 26. dubna 2017

9–18 hodin v Congress Centre v Atrium Paláci (3. NP)

9–21 hodin ve vestibulu Atrium Paláce (přízemí)

Cíl akce:

  • Oslovení budoucích absolventů středních odborných škol a středních odborných učilišť, tj. žáků 3. a 4. ročníků, vyšších odborných škol a studentů vysoké školy Univerzity Pardubice.

  • Nabídka stáží, odborných praxí, brigád, trainee programů, možnost vypracování absolventských prací (bakalářské a diplomové práce).

  • Nabídka volných pracovních míst a pracovních příležitostí široké veřejnosti.

  • Představení obchodních společnosti široké veřejnosti.

Průběh veletrhu:

  • Prezentace vystavovatelů.

  • PowerPointová prezentace vystavovatelů po celou dobu konání akce na dvou obrazovkách a na velkoplošném plátně ve hlavním sále a na širokoúhlé obrazovce v přízemí.

  • Prezentace personální agentury (životopis, motivační dopis, assessment centra, pohovor).

Přihláška na Veletrh pracovních příležitostí Pardubice 2017 – doc

Bližší informace o Veletrhu pracovních příležitostí Pardubice 2017– pdf

Organizační informace pro vystavovatele – pdf

!!! Přihlášku zašlete do 14. dubna. 2017 !!!

Prezentační místa

Vestibul Atrium Palác Pardubice – přízemí

 

Congress Centre – 3. NP

Plánek Congress Centra v Atrium Paláci Pardubice

plan_3.np-page-001 pudorys_3.np-page-002