Ve středu 17. října 2018 navštivte největší přehlídku středních škol a firem v Pardubicích. Na jednom místě naleznete desítky středních škol a firem nejen z Pardubického kraje.  V rámci této akce máte jedinečnou příležitost zeptat se přímo zástupců středních škol o možnostech studia, nabídce vzdělávacích programů, podmínkách přijímacího řízení a zázemí, které daná škola nabízí žákům. Současně se můžete setkat s personalisty jednotlivých firem a zjistit současný stav na trhu práce v jednotlivých oborech.

Pro širokou veřejnost jsou personalisté jednotlivých firem připraveni nabídnout možné uplatnění a nabídku volných pracovních míst. Dále se dozvíte o možnostech dalšího vzdělávání a rekvalifkačních kurzech, které zde budou prezentovat střední školy.

Akce se koná 17. října 2018Conress Centre v Atrium Paláci Pardubice.

Veletrh je pro veřejnost otevřen od 9 do 18 hodin.